Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN BS II

На 10 юли 2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, се проведе Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“.


Семинарът бе открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и се проведе при пълно спазване на противоепидемичните мерки.

Приветствие към участниците отправи и кметът на община Бургас Димитър Николов, който подчерта значението на плана за развитието на морските общини. Участие в семинара взеха водещи експерти по морското пространствено планиране, както и специалисти по опазването на морската околна среда, морски транспорт, рибарство и аквакултури, които представиха напредъка по проекта, отправиха основни послания и споделиха своя опит.

Морското пространствено планиране е важна тема за развитието на Черно море. С морския пространствен план се цели баланс между икономическото развитие и опазването на Черноморието. Основните му приоритети са опазването на морските екосистеми, икономическото и социално развитие на крайбрежните общности, съхраняване на културното наследство, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и др. Важна част от неговото разработване е трансграничното синхронизиране със съседните морски държави.

За реализирането на плана се изготвя GIS базирана платформа, в която над 20 организации ще предоставят данни за крайбрежието и морските територии – климат, защитени територии, демография, морски транспорт, рибарство и аквакултури, биоразнообразие, геология, туризъм, комуникационни системи и др.

До края на годината трябва да приключат обществените обсъждания по проекта на Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. Стратегическият документ се разработва от Националния център по териториално развитие по задание на МРРБ, както и със средства, осигурени от европейско финансиране.

До 31 март 2021 г. планът ще бъде представен на Европейската комисия.

Събитието се проведе без представителство на румънски партньори поради пандемията, генерирана от Коронавирус, и онлайн участието не беше улеснено от организаторите.

  • DSC_0467
  • DSC_0473
  • DSC_0476
  • DSC_0484
  • DSC_0486
  • DSC_0487
  • DSC_0489
  • DSC_0498
  • DSC_0502