ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ MARSPLAN BS II Project

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 10.10.2019 г. в хотел “Рамада” в гр. София се проведе встъпителна конференция по Проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – България и Румъния“. Проектът се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство по Споразумение за безвъзмездни средства за действие с множество бенефициенти EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.806725 и има за цел да подпомогне координирането на България и Румъния в процеса на морското пространствено планиране, според изискванията на европейската Директива 2014/89/ЕС, както и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Очаква се до края на месец март 2021 г. България и Румъния да представят в Европейската комисия готовите си национални морски пространствени планове.


Международната конференция бе открита от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която отбеляза, че разработването и приемането на морските пространствени планове за Черно море ще доведе до правилен баланс между икономическите интереси във водния басейн и неговата екологична защита.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството е координатор на проекта, а останалите партньори от българска страна са: Националният център за териториално развитие, Центърът за брегови и морски изследвания–Варна, и Висшето военноморското училище "Никола Йонков Вапцаров"–Варна. Партньори от румънска страна са Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Институтът за морски изследвания "Григоре Антипа" и институтът "Овидиус“, Констанца.
Проектът цели да обедини усилията на всички заинтересовани страни, включително на междудържавно ниво, както и да привлече бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море по хармоничен начин. Огромното географско значение на Черно море се оценява като важна източна врата на Европа. Морските граници досега са свързвани с разделяне на една територия. Изпълнението на настоящия проект ще даде възможност да се изгради естествен мост между Европа, Централна Азия и Средния изток - важен транспортен коридор, средище на различни култури, регион със социални, икономически и политически предпоставки.
„Проектът „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II е от значение за целия басейн на Черно море, за гарантиране на връзките между държавите-членки на ЕС и страните, които не членуват в съюза.“ Това коментира по време на конференцията г-н Хуан Ронко Запатеро от Главна дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК. По думите му, проектът се разглежда и в по-широк, глобален аспект, в контекста на целите за устойчиво развитие на ООН, които касят живота във водите на океаните и моретата и нуждата от грижа за живите организми в тях.“ ЕС е пример в тази посока. 23 държави – членки на съюза в момента разработват такива планове или са ги приели“, каза още г-н Запатеро.
Участие в международната конференция взеха г-н Хуан Ронко ЗАПАТЕРО, ГД „Морско дело и рибарство“, Европейска комисия, Г-н Мамука ГВИЛАВА - Интегрирано управление на крайбрежните зони, г-жа Ирина МАКАРЕНКО - представител на Комисията за опазване на Черно море против замърсявания, г-жа Росица СТОЕВА - Организация за Черноморско икономическо сътрудничество, г-н Емилиано РАМИЕРИ – експерт по морското пространствено планиране за Средиземно море, г-н Яцек ЗАУХА - за Балтийско море, както и специалисти по опазването на морската околна среда, които отправиха основни послания и споделиха своя опит.

Презентации по време на конференцията:

 1. Mr. Bogdan-Andrei GHINEA, Ministry of Regional Development and Public Administration (Ro) - Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black-Sea – Romania and Bulgaria MARSLAN – BS (Sept. 2015 – Feb. 2018) - Main Achievements & Lessons Learned;
 2. Ms. Maria Georgieva, Ministry of Regional Development and Public Works (Bg) - MARSPLAN – BS II project follow-up – project partnership, main objectives, expected results, work plan;
 3. Ms. Margarita Stancheva, CCMS, First draft of Synthesis Report on Maritime Uses, LSI and MUs in transboundary context (part I);
 4. Ms. Margarita Stancheva, CCMS, First draft of Synthesis Report on Maritime Uses, LSI and MUs in transboundary context (part II);
 5. Mr. Emiliano Ramieri - Member of the Advisory Board of MARSPLAN – BS II project - MSP in the Mediterranean Sea.

 • Conference_1_MSP_II_1
 • Conference_1_MSP_II_1_1
 • Conference_1_MSP_II_1_2
 • Conference_1_MSP_II_1_3
 • Conference_1_MSP_II_2
 • Conference_1_MSP_II_3
 • Conference_1_MSP_II_3_1
 • Conference_1_MSP_II_4
 • Conference_1_MSP_II_5
 • Conference_1_MSP_II_6