Второто заседание на Управителния Комитет по проект MARS PLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Въпреки глобалната пандемия, причинена от COVID-19, процесът на морско пространствено планиране продължава. В четвъртък, 7 май 2020 г., ще се проведе Второто заседание на Управителния комитет в рамките на проекта MARSPLAN-BS II. Поради мерките за безопасност, срещата ще се проведе във видеоконферентен формат и е организирана от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния. Всички партньори от проекта MARSPLAN-BS II, както и представители на ГД „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия и Европейската агенция за малки и средни предприятия ще вземат участие в Управителния комитет.

Agenda website SC 2 MARSPLAN BS II