Предстоящ семинар на тема „Мерки за брегова защита срещу ерозията“ по проекта MARSPLAN-BS II

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 11 февруари 2021 година ще се проведе тематичен електронен семинар „Мерки за брегова защита срещу ерозията“. Той е организиран от Университета „Овидий“ в Констанца и е част от изпълнението на проекта „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II, който се финансира от Европейската комисия.

От Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“- Румъния ще представят две проучвания – „Краткосрочна и дългосрочна оценка на крайбрежните геоморфологични промени в делтата на Дунав” и „Средно и дългосрочна оценка на процесите на ерозия с приложения на ГИС / GPS и сателитни изображения на румънското крайбрежие” (съвместно с Национален институт за морски изследвания-Румъния), а от румънския Национален институт за изследвания и развитие по морска геология и геоекология ще представят доклада „Крайбрежна ерозия в южното румънско крайбрежие (казус Мангалия)” Българският Център за брегови и морски изследвания ще представи проучването си на тема „Мерки за крайбрежна ерозия и защита в България: текущо състояние и научени уроци“.