MSP General

  • Directiva 2014/89/UE

    Directiva privind amenajarea spațiului maritim - Directiva 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim oferă un temei juridic inițiativelor naționale și transfrontaliere de amenajare a teritoriului maritim, statele membre ale UE fiind obligate să întocmească planurile de amenajare a spațiului maritim cât mai curând posibil, până la 31 martie 2021.Scopul principal al amenajării spațiului maritim este de a promova dezvoltarea durabilă și de a identifica modalități de...

    Citește mai departe...

  • Procesul de dezvoltare a Planului de amenajare a spațiului maritim - experiența României

    Activitatea principală a proiectului este elaborarea unui plan de amenajare a spațiului maritim (MSP) pentru zona transfrontalieră (Mangalia-Şabla), care se va concentra pe principalele reglementări de dezvoltare a suprafeței spațiului maritim și a interacțiunii sale cu zona costală, concentrându-se asupra aspectelor sociale, de mediu și toate domeniile pentru a dovedi eficiența cadrului metodologic și instituțional. MSP va coordona eforturile pentru a crea o viziune de dezvoltare comună. MSP...

    Citește mai departe...