Componenta 1.1.1 Elaborarea studiilor detaliate pentru o analiză completă a maritimului românesc și bulgar

Această activitate a început prin luarea în considerare a bazei de cunoștințe existente, în special a rezultatelor proiectelor de cercetare recente în care au fost implicați unii dintre partenerii proiectului:

  1. PlanCoast (2005-2008), finanțat de INTERREG, care include un studiu transnațional comparativ privind amenajarea integrată a spațiului maritim, transferând experiența ASM dezvoltată din Marea Baltică și Marea Mediterană în zona Mării Negre (partener: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină (INCDM))
  2. MESMA (2009-2013), finanțat prin PC7 (Programul Cadru 7), care dezvoltă instrumente integrate de management pentru monitorizarea, evaluarea și implementarea ASM și include ca studiu de caz managementul bazat pe ecosistemul Mării Negre (partener: Institutul de Oceanologie - Academia Bulgară de Științe (IO-ABȘ))
  3. PEGASO (2010-2014), finanțat prin PC7, care extinde la Marea Neagră instrumentele dezvoltate pentru a sprijini Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere din Marea Mediterană și a creat importante zone geologice (parteneri: Institutul Național de Dezvoltare Rurală Delta Dunării (INDR), INCDM)
  4. COCONET (2012-2016), finanțat prin PC7, care analizează zonele marine protejate din Marea Neagră (și Marea Mediterană), inclusiv un proiect pilot și un portal web GIS (partener: INCDM)
  5. SYMNET (2011-2013), finanțat de Programul Operațional pentru Marea Neagră 2007-2013, care a analizat dinamica industriei prelucrătoare, logistică, turismului și energiei din bazinul Mării Negre și a propus un sistem industrial simbiotic pentru beneficii reciproce pentru producători și consumatori, reducând în același timp amprenta ecologică (parteneri: INCDM, IO-ABȘ)
  6. Proiect DE AMENAJARE A TERITORIULUI;
  7. Planul Urbanistic Zonal pentru zona de costă (2011-2013) în România (pentru zona de sud) finanțat de Guvernul României și dezvoltat de URBAN-INCERC pentru a asigura o dezvoltare urbană durabilă a zonei de coastă.

Activitatea a fost realizată de partenerii instituțiilor de cercetare și de companiile subcontractate sau de experții externi, după caz, care vor fi selectați pe baza procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu legea specifică.

Studiile prezintă informațiile relevante cel puțin pe următoarele teme:
- Condițiile geografice și fizice: batimetria și geomorfologia, structura geologică, linia de coastă, vântul, valurile, curenții, mareele, temperatura și salinitatea apei, structurile de protecție ale țărmului;
- Protecția mediului: habitate, biodiversitate, zone de protecție a naturii, patrimoniu cultural;
- Populația, resursele umane;
- Activitățile economice costiere și impactul acestora asupra mării;
- Turism;
- Patrimoniul cultural subacvatic;
- Activitatea portuară, rutele navale și fluxurile de transport;
- Pescuit și acvacultură
- Instalații și infrastructuri pentru explorarea, exploatarea și extracția petrolului, gazului și a altor resurse energetice, minerale și agregate și pentru producerea de energie pentru surse regenerabile;
- Conducte și cabluri;
- Industria de energie costieră și marină;
- Zone de formare militară;
- Principalele infrastructuri interioare relevante pentru zona maritimă;
- Risc natural și antropic;
- Studii privind managementul integrat al zonelor costiere, cum ar fi tipurile de structuri hidraulice utilizate pentru porturi, tehnicile de construcție, sistemele de monitorizare existente (sisteme de avertizare a evenimentelor, cartografierea țărmului);
- Studierea standardelor actuale privind efectele eoliene și ale valurilor (cartografierea pericolelor) asupra structurilor de protecție a țărmurilor utilizate în lume pentru cazuri similare în corelare cu standardele românești și bulgare;
- Studii privind influența structurilor hidraulice asupra zonei costiere din apropiere, luând în considerare curenții predominanți;
- Problema evaluării riscurilor seismice și tsunami pentru Coasta Mării Negre și capacitatea instituțională de a încorpora acest risc în procesul de planificare.

Inventarul a fost realizat pentru întreaga zonă maritimă și va include, de asemenea, date privind seriile de timp pentru a prezenta tendințele recente și, acolo unde este posibil, evoluțiile pe termen lung. Studiile au fost realizate în marea teritorială a României și Bulgariei (12 mile), cu un accent special pe zona transfrontalieră. Scara teritorială va fi selectată într-un mod flexibil, în funcție de domeniului analizat, de exemplu - întregul bazin al Mării Negre va fi analizat pentru a identifica fluxurile economice. Metodologia propusă va include prelucrarea datelor existente, dar și colectarea de date noi, cum ar fi itinerariile navelor, datele privind calitatea apei.
În raportul final integrat, o atenție deosebită va fi acordată următoarelor provocări pentru zona Mării Negre:
- Date privind mediul și instabilitatea climatică a zonei costiere (vânturi puternice, valuri, inundații, secetă, eroziune costieră etc.), în corelație cu schimbările climatice;
- Caracteristici fizice de mediu (batimetrie, curenți, sedimente, schimbări geomorfologice);
- Distribuții biologice și ecologice, cu o atenție deosebită pentru zonele marine din rețeaua Natura 2000 și impactul activităților economice asupra biodiversității;
- Patrimoniul cultural (terestru și submarin);
- Dezvoltarea socio-economică a zonelor de coastă, principalele activități economice și impactul acestora asupra utilizării mării;
- Utilizarea zonelor maritime;
- Interconexiunile Deltei Dunării și Mării Negre.